سوزن ورس - VERESS NEEDLE

سوزن ورس – VERESS NEEDLE

سوزن ورس ، برای انجام عمل لاپاراسکوپی نیاز به ورود هوا به صفاق به صورت اولیه می باشد که می توان سوزن ورس را جایگزین تروکار اولیه کرد .

در این روش برای دمیدن گاز کربنیک به داخل شکم از سوزنی اتوماتیک به نام ورس استفاده می شود که پس از ورود به داخل شکم به دستگاه حاوی گاز کربنیک (INFLATOR) متصل و سپس با فشار یکنواخت و آرام، شکم به منطور روئیت اندام داخلی باد می شود .

ویژگی های سوزن ورس شرکت تکوین درمان طب:

 

  • وجود نشانگر به رنگ قرمز به منظور بررسی میزان فشار گاز
  • استفاده از الماسه در این نوع سوزن ها به منظور ورود آسان به فاشیا (FASCIA)
  • وجود شیر دریچه گاز در این مدل از سوزنهای ورس، امکان کنترل ورود و خروج گازهای لاپاراسکوپی از داخل شکم بیمار امکان پذیر می باشد. بدین منظور هنگامی که شیر دریچه در حالت بسته قرار داده شود امکان خروج گاز کربنیک به صفر می رسد.

سوزن های ورس این شرکت در سایزهای 120MM,150MM قابل ارائه به مراکز درمانی می باشد.

سوزن ورس - VERESS NEEDLE