کاور دوربین لاپاراسکوپی -CAMERA SLEEVE

کاور دوربین لاپاراسکوپی -CAMERA SLEEVE

کاور دوربین لاپاراسکوپی ( کاور لنز ) در عمل لاپاراسکوپی به منظور استریل نگه داشتن لنز دوربین ( Camera) مورد استفاده قرار می گیرد.