چسب اتوکلاو بخار -STEAM TAPE

چسب اتوکلاو بخار

چسب اتو کلاو به منظور تشخیص بسته های استریل شده از غیر استریل در چرخه استریل بخار (STEAM) کاربرد دارد. این نوار مناسب برای انواع مختلف بسته بندی (شان یا کرپ ) می باشد. تغییر رنگ به تیره نشانه طی شدن سیکل استریل بخار است.

مشخصات چسب تست اتو کلاو بخار

  • مطابق با استاندارد ISO11140-1
  • تغییر رنگ واضح
  • چسبندگی بالا