چسب اتوکلاو اتیلن اکساید -STIRILIZATION ETHYLENE OXIDE (ETO) TAPE

چسب اتوکلاو اتیلن اکساید

چسب اتوکلاو به منظور تشخیص بسته های استریل شده از غیر استریل در چرخه استریل اتیلن اکساید (ETO) کاربرد دارد. این نوار مناسب برای انواع مختلف بسته بندی (شان یا کرپ ) می باشد. تغییر رنگ به تیره نشانه طی شدن سیکل استریل اتیلن اکساید است.

مشخصات چسب تست اتیلن اکساید

  • مطابق با استاندارد ISO11140-1
  • تغییر رنگ واضح
  • چسبندگی بالا