اندیکاتور پلاسما (H2O2) - HYDROGEN PEROXIDE (PLASMA) INDICATOR

توضیحات محصول اندیکاتور پلاسما (H2O2)

اندیکاتور پلاسما به منظور حصول اطمینان مبنی بر موفقیت چرخه استریل هیدروژن پراکساید ( پلاسما ) استفاده می شود. جوهر نشانه گر مبنی بر آب و غیر سمی می باشد.

مشخصات اندیکاتور پلاسما (H2O2)

  • مطابق با استاندارد ISO11140-1
  • بسته بندی : 250 عدد در هر بسته
  • تغییر رنگ واضح و دقیق