توضیحات اندیکاتور کلاس4

اندیکاتور کلاس 4 به منظور اطمینان از زمان، دما و حضور بخار در دستگاههای استریل کننده ( اتو کلاو) به کاربرده می شود. این اندیکاتور برای استفاده در دمای 134 درجه سانتیگراد برای سه دقیقه یا بیشتر استفاده می شود. تغییر رنگ به رنگ مشکی باعث حصول اطمنیان مبنی بر موفقیت دوره استریل می شود. جوهر نشانه گر مبتنی بر آب، غیر سمی، بدون سرب و هیچ فلز سنگین دیگری می باشد.

مشخصات اندیکاتور کلاس 4 ساده

  • مطابق با استاندارد ISO11140-1
  • بسته بندی : 250 عدد در هر بسته
  • تغییر رنگ واضح و دقیق