چسب اتوکلاو بخار -STEAM TAPE

چسب اتوکلاو بخار -STEAM TAPE

اندیکاتور بخار کلاس 6 آرشیوی ( کارتی) پشت چسب دار- CLASS 6 SELF ADHASIVE STEAM ARCHIVE CARD

اندیکاتور بخار کلاس 4 پشت چسبدار- CLASS 4 SELF ADHASIVE STEAM INDICATOR

اندیکاتور بخار کلاس 4- CLASS 4 STEAM INDICATOR

اندیکاتور بخار کلاس 6- CLASS 6 STEAM INDICATOR

اندیکاتور بخار کلاس 6 پشت چسب دار- CLASS 6 SELF ADHASIVE STEAM INDICATOR

چسب اتوکلاو اتیلن اکساید -STIRILIZATION ETHYLENE OXIDE (ETO) TAPE

چسب اتوکلاو اتیلن اکساید -STERILIZATION ETHYLENE OXIDE (ETO) TAPE

تست خون - blood residue test kit(hemotest)

تست خون – blood residue test kit(hemotest)

تست پروتئین - protein residue test kit (protest)

تست پروتئین – protein residue test kit (protest)

اندیکاتور کلاس 5 پیش رونده - class 5 steam integrator

اندیکاتور کلاس 5 پیش رونده – class 5 steam integrator

ETHYLENE OXIDE INDICATOR

اندیکاتور اتیلن اکساید (ETO) – ETHYLENE OXIDE INDICATOR

اندیکاتور پلاسما (H2O2) - HYDROGEN PEROXIDE (PLASMA) INDICATOR

اندیکاتور پلاسما (H2O2) – HYDROGEN PEROXIDE (PLASMA) INDICATOR

کاغذ کرپ بسته بندی استریل - CREPE PAPER

کاغذ کرپ بسته بندی استریل – CREPE PAPER

اندیکاتور بخار کلاس 6- CLASS 6 STEAM INDICATOR

اندیکاتور بخار کلاس 6- CLASS 6 STEAM INDICATOR

پاکت بسته بندی استریل -FLAT AND GUSSET STERILIZATION POUCHES

پاکت بسته بندی استریل -FLAT AND GUSSET STERILIZATION POUCHES

رول بسته بندی تایوک - Tyvek Sterization Reels

رول بسته بندی تایوک – Tyvek Sterization Reels

رول بسته بندی استریل (ویپک ) -FLAT AND GUSSET STERILIZATION REELS

رول بسته بندی استریل (ویپک ) -FLAT AND GUSSET STERILIZATION REELS

تروکار بدون تیغ - BLADELESS TROCAR

تروکار بدون تیغ – BLADELESS TROCAR

تروکار ویزیبل -VISIBLE TROCAR

تروکار ویزیبل -VISIBLE TROCAR

فروش تروکار

BLADED TROCAR – تروکار تیغ دار تکی لاپاراسکوپی

تروکار دوقلو تیغ دار - twin bladed trocar

تروکار دوقلو تیغ دار – twin bladed trocar

اندوبگ دسته دار نخ دار - ENDO BAG

اندوبگ دسته دار نخ دار – ENDO BAG

ساکشن اریگیشن - SUCTION IRRIGATION

ساکشن اریگیشن – SUCTION IRRIGATION

سوزن ورس - VERESS NEEDLE

سوزن ورس – VERESS NEEDLE

کاور دوربین لاپاراسکوپی -CAMERA SLEEVE

کاور دوربین لاپاراسکوپی -CAMERA SLEEVE

اندو لوپ -ENDO LOOP

اندو لوپ -ENDO LOOP

الکترود لاپاراسکوپی دستی -Laparoscopic eletrodes-Manual control

الکترود لاپاراسکوپی پایی -Laparoscopic eletrodes-foot control

الکترود لاپاراسکوپی پایی -Laparoscopic eletrodes-foot control